Δίκτυα & IP Τηλεφωνία

Η δικτυακή υποδομή αποτελεί μία από τις απαραίτητες και βασικές ανάγκες μίας σύγχρονης επιχείρησης προκειμένου να εξασφαλίσει ποιότητα και λειτουργικότητα στην επικοινωνία της. Στην Improve παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις δικτύωσης που συμβάλλουν στην αποδοτικότητα και επεκτασιμότητα του τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και στην ενίσχυση της λειτουργικότητας των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι λύσεις μιας ολοκληρωμένης δικτυακής υποδομής αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών, πόρων και γνώσεων στα πλαίσια της επιχείρησης χωρίς φυσικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε την απόδοση του εργατικού δυναμικού της εταιρίας προσφέροντάς της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Οι ενοποιημένες υπηρεσίες δικτύωσης αναβαθμίζονται με ένα επιπλέον σημαντικό χαρακτηριστικό , τη μετάβαση φωνής μέσω IP δικτύων.

Στην Improve διαθέτουμε σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία που προκύπτουν μέσα από τη στενή συνεργασία μας με τη Cisco. Έχουμε πρόσβαση σε κάθε νέα τεχνολογία που πρώτη η Cisco εισάγει στην αγορά και γενικότερα σε μία ευρεία προϊοντική γκάμα συστημάτων δικτύων, τηλεφωνίας και ασφάλειας.

Η Improve μπορεί να πραγματοποιήσει εγκαταστάσεις σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Για εμάς δεν έχει σημασία το μέγεθος του πελάτη, αλλά η αγάπη του για την τεχνολογία. Επιπλέον, οι ενοποιημένες υπηρεσίες Επικοινωνίας και Φωνής που παρέχουμε συμβάλλουν σε μία βελτιωμένη διασύνδεση αυξάνοντας την παραγωγικότητα της εταιρίας.

Παράλληλα, τα Ασύρματα Δίκτυα Η/Υ, στα οποία εξειδικευόμαστε προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων που απευθύνονται σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Τέλος, χρησιμοποιώντας προϊόντα της Cisco εξασφαλίζουμε προστασία στις παρεχόμενες υπηρεσίες δικτύωσης με συστήματα νέας γενιάς και αναβαθμισμένες υπηρεσίες ασφάλειας δικτύων.

<- Πίσω