Λογότυπο & Εταιρική Ταυτότητα

Το λογότυπο είναι το σημαντικότερο οπτικό εργαλείο που προσδιορίζει την ταυτότητα της εταιρίας σας και την κάνει αναγνωρίσιμη, είναι η υπογραφή της. Το εταιρικό σήμα αποτελείται από ένα γραφιστικό σύμβολο ή άλλη μορφή δημιουργικού σχεδίου, το οποίο εκπροσωπεί την εταιρίας σας σε κάθε χώρο και τη βοηθά να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό.

Στην Improve αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό ή τον επανασχεδιασμό και τη βελτίωση του λογοτύπου σας. Σχεδιάζουμε το εταιρικό σας σήμα σε στενή συνεργασία μαζί σας, απόλυτα προσανατολισμένοι στη φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά της εταιρίας σας.

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα λειτουργικό και μοναδικό λογότυπο που να αναδεικνύει με επαγγελματισμό και ποιότητα την ταυτότητα της εταιρίας σας μέσα από ένα διαχρονικό αποτέλεσμα.

Η εταιρική ταυτότητα αποτελεί την εικόνα της εταιρίας σας στο κοινό και εκφράζει τη φιλοσοφία και το περιεχόμενό της. Με την εταιρική ταυτότητα εξασφαλίζετε την ομοιογένεια σε κάθε στοιχείο επικοινωνίας της εταιρίας σας. Δημιουργείται από ένα αρμονικό συνδυασμό χαρακτηριστικών στοιχείων :

  • Το εταιρικό design (λογότυπο, εταιρικά χρώματα, σήμανση κλπ.)
  • Την εταιρική επικοινωνία (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις κλπ.)
  • Την εταιρική συμπεριφορά (εταιρικές αξίες, νόρμες, στόχους κλπ.)

Κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά, θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται, ώστε να επικοινωνεί στους πελάτες, συνεργάτες, υπαλλήλους μια ενιαία εταιρική εικόνα.

Με στόχο την παροχή σχεδιαστικών λύσεων, η κατασκευή της εταιρικής ταυτότητας ξεκινά με το σχεδιασμό των βασικών της εταιρικής ταυτότητας, όπως είναι το λογότυπο, η επαγγελματική κάρτα, τα επιστολόχαρτα και οι φάκελοι και γενικά οποιαδήποτε έντυπη επικοινωνία, μεταφέροντας τα κατάλληλα μηνύματα στο στοχευμένο κοινό.

Στην Improve με δημιουργικότητα, πρωτοτυπία και επαγγελματισμό σχεδιάζουμε την εταιρική σας ταυτότητα. Φροντίζουμε να ακολουθεί τις αρχές της οπτική επικοινωνίας, να είναι διαχρονική και να ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη της επιχείρησής σας, από το λογότυπο μέχρι την πλήρη εικόνα της.

Το οπτικό αποτέλεσμα στοχεύει στην αναγνώριση και τη μοναδικότητα της ιδανικής εταιρικής ταυτότητας μελετώντας προσεκτικά την αγορά και τον ανταγωνισμό.

<- Πίσω