Internet Marketing

Το Internet marketing, γνωστό και ως web marketing, e-marketing ή online marketing, αναφέρεται στη χρήση του διαδικτύου για την προβολή και τη διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Το Internet Marketing δεν περιορίζεται μόνο στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, αλλά επεκτείνεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων ψηφιακών μέσων.

Το Internet Marketing περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους και σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές μορφές διαφήμισης, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο προφίλ της επιχείρησης σας στην αγορά και σας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επιτυγχάνοντας μετρήσιμα αποτελέσματα.

Oι σημαντικότερες μορφές Internet Marketing είναι οι παρακάτω:

  • Το Search Engine Optimization (SEO) αφορά όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται ώστε μια ιστοσελίδα να εμφανίζεται σε υψηλές θέσεις στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, αναφερόμενη σε συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά. Στόχος είναι κατά την πραγματοποίηση μιας έρευνας αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά, η ιστοσελίδα μας να καταχωρείται στα υψηλότερα αποτελέσματα και με αυτό τον τρόπο να ενισχυθεί η επισκεψιμότητά της.
  • Το Social Media Marketing αποτελεί μία σύγχρονη επιλογή των δυναμικά αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, µε σκοπό την ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών τρόπων συνεχούς επικοινωνίας µε το καταναλωτικό κοινό τους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, blogs, Pinterest, κλπ.) χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικά κανάλια επικοινωνίας με τους καταναλωτές, αναπτύσσοντας έτσι μια διαδικτυακή κοινότητα. Είναι ένας τρόπος µε το οποίο μπορεί μια επιχείρηση να διεισδύσει σε στοχευμένες αγορές, άμεσα, αποτελεσματικά και οικονομικά. Βασικός στόχος του social media marketing είναι να αξιοποιήσει όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσεγγίσει ή να διατηρήσει επισκέπτες – καταναλωτές, αυξάνοντας παράλληλα την αναγνωρισιμότητα του brand name του πελάτη.
  • Το Paid Search Marketing ή pay-per-click (PPC) marketing ή cost-per-click (CPC) marketing περιλαμβάνει την προώθηση ιστοσελίδων στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης μέσω πληρωμένης διαφήμισης. Με τη δημιουργία διαφημίσεων, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά, μπορούμε να δημιουργήσουμε αύξηση επισκεψιμότητας σε μια ιστοσελίδα, να προωθήσουμε μια συγκεκριμένη προσφορά και να αυξήσουμε την αναγνωρισιμότητα ενός brand.
  • Το Email Marketing αποτελεί μέθοδο άμεσης προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και βασίζεται στην αποστολή email σε λίστα του πελατολογίου μίας επιχείρησης. Αποτελεί έναν άμεσο τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της σχέσης μιας επιχείρησης με το πελατολόγιό της, δημιουργώντας επαναλαμβανόμενες πωλήσεις με σχετικά χαμηλό κόστος.

Στην Improve αναπτύσσουμε τη διαδικτυακή σας παρουσία μέσω των πρακτικών του Internet Marketing απόλυτα προσανατολισμένοι στις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες, τους στόχους και τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας. Αξιοποιείστε την ευκαιρία να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησής σας και να αποκτήσετε στοχευμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα επικρατώντας απέναντι στον ανταγωνισμό.

<- Πίσω